Tjeckien – ett vinland?!

För oss började det som ett frågetecken.
Nu är det ett utropstecken.